Отоплението на природен газ несъмнено предоставя най-голям комфорт за потребителя. На практика от потребителя не се изискват никакви усилия по време на експлоатация. Комфорт, подобен на този, който предлага отоплението на природен газ, предлага само отоплението с електричество. За съжаление добрите новини свършват до тук. Цената на природният газ постоянно расте, като според мен вече е достигнала нива при който отоплението с този вид енергоизточник става неприложимо, просто заради високата цена.

   Огромна е спекулацията относно Коефициента на полезно действие на котлите, работещи с природен газ. Производителите им декларират за кондензните модели КПД от порядъка на 108,8 % ( ще оставя това без коментар J ). За обикновените котли работещи с природен газ КПД-то варира около 91% - 93%. Не искам да ставам част от този спор относно това колко е КПД-то на газовите котли, затова ще приема че имаме газов котел с КПД 108,8% (това означава че при изгаряне на 1000 m³ природен газ, от някъде ще дойдат още 88 m³).

 

 Природният газ се продава на т.нар. нормални кубически метри като цената към момента за 1000 нормални кубически метра е : 1139,15лв с ДДС

  Калоричността на природният газ е : 9304 kW / 1000m³ или 9,304kW / m³

  Лесно можем да пресметнем, че един киловат часа топлинна енергия добит при горене на природен газ струва 0,1224 лв. / kW

  Ние вече знаем какво количество топлинна енергия ни е необходимо за да отоплим къщата от примера (192 m², изолирана съгласно нормите) и както споменахме, с какво ще добием тази топлинна енергия е без значение.

Месец:

Средна Т⁰:

Загуби (час)

Загуби (ден)

Загуби (месец)

1

Октомври

+9.42 C°

3.71 kW

88.99 kW

2758.78 kW

2

Ноември

+3.62 C°

5.09 kW

122.12 kW

3663.68 kW

3

Декември

+1 C°

5.71 kW

137.09 kW

4249.73 kW

4

Януари

-3.54 C°

6.79 kW

163.02 kW

5053.63 kW

5

Февруари

-5.23 C°

7.19 kW

172.67 kW

4834.87 kW

6

Март

+4.6 C°

4.86 kW

116.52 kW

3612.27 kW

 

 

  Както в статията за пиролизният котел и за котела на твърдо гориво , на този етап отчитаме загубите, които се реализират при изгаряне (Пиролизен котел КПД 80% , Котел на твърдо гориво КПД 65%) за да пресметнем, какво количество ще ни трябва от съответното гориво. Тук е малко по-интересно, защото вместо да отчетем какви са загубите при горене на котела, трябва да отчетем какви са печалбите, поради факта че КПД-то на котела е 108,8 % или имаме 8,8% печалби (ще трябва да изгорим не-повече, а по-малко газ, за да добием тази енергия ). След това трябва да разделим на калоричността на природният газ и да получим необходимото ни количество в нормални кубически метри.

 

Месец:

Средна Т⁰:

Загуби (месец)

КПД:

Необх. kW

Калоричност:

Колич. Газ m³

1

Октомври

+9.42 C°

2758.78 kW

108.8%

2535.65

9.304 kW/н.m³

272.53 m³

2

Ноември

+3.62 C°

3663.68 kW

108.8%

3367.35

9.304 kW/н.m³

361.92 m³

3

Декември

+1 C°

4249.73 kW

108.8%

3906.00

9.304 kW/н.m³

419.82 m³

4

Януари

-3.54 C°

5053.63 kW

108.8%

4644.89

9.304 kW/н.m³

499.24 m³

5

Февруари

-5.23 C°

4834.87 kW

108.8%

4443.81

9.304 kW/н.m³

477.62 m³

6

Март

+4.6 C°

3612.27 kW

108.8%

3320.10

9.304 kW/н.m³

356.85 m³

           

Общо:

2387.98 m³

 

 

  Получихме че ни трябват 2387.98 н.m³ природен газ за да отопляваме къщата от примера (192m², изолирана според нормите), за да получим колко ще ни струва това трябва само да умножим по цента която вече знаем:

  Цената за отопление на природен газ възлиза на:  2387.98 н.m³  при цена 1139,15лв./1000н.m³, което прави точно 2720,26 лв./сезон или 453лв./месец (средно за 6 месеца отоплителен сезон). При предпоставка, че отопляваме къщата от примера без прекъсване.

  Лесно се вижда, че цената на отоплението на природен газ 453лв./месец е доста висока, а и тенденцията е да расте във времето. Това е причина този начин за отопление да се избягва. Единственият по-скъп начин, както ще видите е отоплението на електрически ток.

  Именно тук е голямото предимство на този вид отопление и това не може да се отрече. От потребителя не се изисква никакви усилия, за да се отоплява. Натискането на едно копче е достатъчно за да се пусне котела. Няма разнасяне на дърва или въглища, няма складиране или цепене,няма зареждане на котела с гориво, няма мърсотия. Това са все факти, които не могат да се отрекат. Както вече споменах този тип отопление предоставя същият комфорт, както отоплението на електрически ток.

  Инвестицията, която трябва да се направи за да се отопляваме на природен газ никак не е малка. Тя е напълно сравнима с инвестицията за инсталация на пелети или такава работеща с пиролизен котел. Разбира се, ако до нашата къща няма прекаран газопровод, инвестицията ще нарасне значително, особено ако трябва да се прекарва газ от по-голямо разстояние сметката става много дебела.

  Цената на котела също не е малка и зависи от това на какъв котел се спрем - обикновен газов, кондензационен, едно или дру-контурен. 

  Вземайки предвид цената за отопление с природен газ и тенденцията цената на газа да расте постоянно, смятам повечето от вас ще се съгласят, че в близкото бъдеще този начин на отопление (в България) ще се превърне в лукс, който ще могат да си позволят не богатите, а само тези, който не могат да си правят сметката. Равносметката е проста - ако цената не започне да пада, а продължи да расте, то този начин на отопление няма бъдеще.

  Ако трябва да съм коректен реалната цената не би била  453лв./месец , а повече защото каквото и да си говорим, КПД-то на газовият котел не е 108,8%. Но си има хора - които вярват.

Четвърта част от поредицата - Отопление с котел на електрически ток

Напишете коментар