Отоплението на дървесни пелети е един от най-новите начини за отопление. Той набира популярност у нас от една 7-8 години, като темповете на растеж на броя на инсталациите на годишна база изпреварват всички останали начини за отопление. Причините за това са много,  като основните са, че е лесен и евтин начин за отопление, екологичен и достъпен. Освен това инвестицията за изграждане на инсталация, работеща с дървесни пелети, не е значително по-голяма от тази при избор на който и да е друг вид отопление.

  Дървесните пелети са малки цилиндрични гранули, получени чрез пелетитране (формоване със специални машини). Суровината за производство на пелети най-често са дървесни стърготини, които се изсушават и в последствие преминават през пелетна преса. По този начин се получава компресирано и чисто гориво, което е подходящо за автоматизиран процес на горене - нещо което е много важно, когато говорим за ефективност. Най-важната характеристика на пелетите е ниската им влажност, която варира между 7-10% - в това е основна причина от тях да бъде възможно извличането на големи количества енергия. Влажността на въздушно суха дървесина е 20-25%, като при горене тази налична вода трябва да се изпари, което от своя страна изисква големи количества енергия (които губим).

 

  Трябва да се знае, че съществуват два основни типа горелки като принцип на работа. Каква горелка ще изберем е от огромно значение за разхода, който ще постигнем, а също така и за комфорта, който ще имаме по време на експлоатацията.

Първият и най-често срещан тип горелки, са т. нар. горелки тип “ON-OFF”. Те се характеризират със следното поведение. Горелката се самозапалва, работи до достигане на предварително зададена температура (на водата или в някоя от стаите, посредством стаен термостат) след което изгасва и преминава в режим на изчакване. Когато температурата спадне, горелката се запалва отново и процедурата се повтаря. Основният проблем при този тип пелетни горелки е изключително ниската ефективност на горивният процес. Пояснявам ефективността на една отоплителна инсталация зависи колкото от нейният КПД (коефициент на полезно действие) толкова и от това да произвежда точно толкова енергия, колкото е необходима (нито повече, нито по-малко - за допълнително информация прочети статията Работният алгоритъм Power-o-Temp - сърцето на горелка TORCH ).

Вторият тип горелки са така наречените „Модулиращи”. Искам да поясня, че този термин никак не е на мястото си, но за добро или зло е придобил доста голяма популярност, което е и причината да го използвам. Правилното название за подобен тип горелки е  - изменян плавно своята мощност на малки стъпки в определени интервал, с цел да се подържа зададена температура с възможно най-малко отклонение. Малки стъпки не означава, че горелката има 2-3 или 5 степени, а много повече от това. Горелката TORCH Burner 20 kW изменя сама своята мощност от 3kW до 20kW на стъпки от 0,5kW. Това на практика означава, че горелката може да работи на всяка една степен (2,5kW, 7,0kW, 12,5kW), като произвежда винаги толкова енергия колкото е необходима. За повече подробности относно работата на горелката TORCH Burner вижте Работният алгоритъм Power-o-Temp - сърцето на горелка TORCH

Дори да ви се струва просто, една горелка да е „модулираща”, истината е че горелките който отговарят на това описание се броят на пръстите на едната ръка. Причината е, че за направата на подобна горелка се изисква микропроцесорно управление, а не масово използваните готови логически контролери (логическият контролер работи на принципа „да-не” или „0-1”, с подобен тип логика е невъзможно да се опише поведението на една модулираща горелка, а да не говорим да работи с алгоритъм Power-o-Temp).

  Друга важна подробност, която не е за пренебрегване е, на какъв котел е поставена горелката -  дали специален пелетен котел или е присъединена към котел на твърдо гориво.

Без да ставам многословен ще обясня, защо не трябва да се учудваме от големият разход, при положение че сме сложили горелката на котел на твърдо гориво. Основната и много важна разлика, между пелетният котел и котела на твърдо гориво е в начина, по който се извършва горивният процес.

При котела на твърдо гориво, се нуждаем от тяга, малко съпротивление вътре в котела и свободен достъп на кислород (въздух). В противен случай няма горене. Този тип котли се проектират така че да осигуряват тези параметри на горенето и достигат КПД 55-65% (монтиран на място, а не в лаборатория).

При пелетният котел тягата на комина е минимална, вътрешното му съпротивление е в пъти по-голямо (котела се опитва да противодейства на топлите газове) от това на котела на твърдо гориво. Принудително вкарване на кислород (въздух) от вентилатора на горелката.

Какво става, когато сложим пелетна горелка на котел за твърдо гориво. Поради ниското му вътрешно съпротивление, вентилатора на горелката изкарва горещите газове прекалено бързо през комина (котела не е проектиран да работи с принудително вкарване на въздух). Резултата е КПД под 65%.

Цената на отоплението на дървесни пелети с Отоплителна система на пелети TORCH:

  За да определим, колко ще ни струва отоплението с дървесни пелети, трябва да знаем цената и калоричността на пелетите, които ще използваме за отопление.

Пелетите се продават на тон, като един тон е съставен от 67 чувала по 15 кг. (стандартна опаковка). Актуална цена на пелети клас А1 (по европейската класификация) и диаметър 6мм за района на София е 380лв./тон (датата на писане на статията е 8 Юни 2013г., редно е да отбележда че пелети се купуват лятото, а не зимата)

Калоричността на пелетите клас  А1 (по европейската класификация): 5,13kW/kg или 5130kW/t

Месец:

Средна Т⁰:

Загуби (месец)

КПД:

Необ. kW:

Калоричност:

Колич. Пелети

1

Октомври

9.42

2758.78 kW

92%

2998.68

5.13 kW/kg

584.54 kg

2

Ноември

3.62

3663.68 kW

92%

3982.26

5.13 kW/kg

776.27 kg

3

Декември

1

4249.73 kW

92%

4619.27

5.13 kW/kg

900.44 kg

4

Януари

-3.54

5053.63 kW

92%

5493.08

5.13 kW/kg

1070.78 kg

5

Февруари

-5.23

4834.87 kW

92%

5255.29

5.13 kW/kg

1024.42 kg

6

Март

4.6

3612.27 kW

92%

3926.38

5.13 kW/kg

765.38 kg

           

Общо:

5121.82 kg

 

За отопление на дървесни пелети със система TORCH са необходими 5121,82 kg или 5,12 тона. При цена на пелетите от 380лв./тон цената за отопление възлиза на 1945,60лв. за сезона или 324,26лв./месец (средно за 6 месеца отоплителен сезон). При предпоставка, че отопляваме къщата от примера без прекъсване.

Трудоемкост при отоплението на дървесни пелети с Отоплителна система на пелети TORCH:

Този начина на отопление предлага голям комфорт за потребителя. От вас не се изискват почти никакви усилия, за да се отоплявате.

Зареждането на бункера на системата, разбира се зависи от големината му, като винаги когато има възможност (има достатъчно пространство) бункера се проектира така, че да се зарежда един път седмично.

Почистване на котела и горелката се извършва един път на седмица, като процедурата отнема не повече от 10 минути, в това число и времето за зареждане на бункера.

  През останалото време от вас не се изискват никакви усилия. Системата се регулира автоматично, като винаги осигурява необходимата отоплителна мощност, отговаряща на текущото потребление. Ако искате да намалите или да спрете отоплението в отделно помещение, е достатъчно само да намалите или да спрете термостатичната глава на радиатора. Системата ще отчете тази промяна и ще намали своята мощност, за да не произвежда енергия в излишък. Обратното - ако увеличите или пуснете един или пък повече радиатори от термоглавите им, системата ще увеличи мощността си до необходимата.

  Ако поставите всички термоглави на 0 или на „звездичка” системата ще премине в режим на „Изчакване”. В момента, в който пуснете дори един радиатор, системата се запали автоматично и ще започва да отоплява съответното помещение.

  Ако необходимата ви отоплителна мощност е 3,5kW системата ще работи на 3,5kW. Ако ви трябват 4kW, тя ще работи на 4kW. Без значение колко е необходимата ви мощност, система TORCH ще работи на точно на нея.

Инвестицията при отоплението на дървесни пелети с Отоплителна система на пелети TORCH:

  Инвестицията, която трябва да направите за да се отоплявате на пелети е напълно сравнима с инвестицията за инсталация на природен газ или такава работеща с пиролизен котел. На практика няма почти никаква разлика между инсталациите работещи с пелети, природен газ или пиролизен котел. Трябват ни радиатори, щрангове,  колекторни кутии, абонатна станция (котелно). Дори цените на трите вида котли са сходни.

Ако направим сравнение на инвестицията за инсталация на пелети и такава работеща на твърдо гориво (дърва и въглища), то разликата би била само в цената на самият котел, като пелетният котел (система от котел + горелка) е по-скъп от обикновен котел на твърдо гориво, но комфорта е несравним.

Бъдещето на отоплението на дървесни пелети:

Трудно е да се даде еднозначен отговор на въпроса „Какво е бъдещето“ на този вид отопление, но моето лично мнение е че този начин отоплението на пелети има най-голям потенциал за развитие в сравнение с всички други изброени. Причините за това, да мисля така са много, но ще се спра само на най-основните от тях:  

  • За всеки е по изгодно. Вместо да продадете 3 кубически метра дървесина, по-добре да я раздробите изсушите, пелетирате и продадете 1 тон пелети на много по-висока цена. Освен това много по-изгодно е да купите 1 тон пелети на тази завишена цена и да ги изгорите при КПД 92%, пред това да купите 3 кубика дърва, да ги цепите, редите, след това да палите котела, да чистите след това и през цялото това време да постигате КПД 60-65%. Вярвате или не това е един от редките случай, при които и производителя и потребителя имат еднаква изгода.
  • Имате алтернатива.Ако трябва да съм коректен имате няколко алтернативи. В близко бъдеще няма да сте длъжни да горите само пелети произведени от дървесина. Можете да изгаряте пелети произведени от слънчогледови люспи, трици, люцерна, слама (внимавайте със сярата!). Освен това е възможно да изгаряте костилки, черупки от орехи (примерно) и дори царевица или друго.

Друга алтернатива е да закупите пелетираща машина и да произвеждате сами пелетите си за отопление - нещо което не малко хора в България вече правят. Разбира се машините не са особено евтини (зависи от машината), но инвестицията е разумна.

Наличието на алтернатива е едно от основните предимства на отоплението на пелети. Помислете си, дали ако се отоплявате с природен газ имате алтернатива? Нямате и не само нямате, ами сте и зависими (силно зависими) от фактури над които нямате влияние. При отоплението на ток също - няма никаква алтернатива. Ако се отоплявате на дърва, вече поясних че дървата се използват за производство на пелети, което е една от основните причина, цената на дървесината да расте в последните 1-2 години.

  • Екологичност. При изгарянето на дървесни пелети с висока ефективност се отделя толкова въглероден диоксид, колкото едно средностатистическо дърво е преработило преди да се превърне в гориво за отопление. Това е причината този вид отопление да запазва баланса между кислород и въглероден диоксид в равновесие или иначе казано да не намалява вредните емисии, но не е причина за увеличаването им. Този вид енергиен източник е възобновяем и в известна степен неизчерпаем.

Без значение дали ни харесва или не глобалното затопляне е факт, а ако не вярвате че е така ви съветвам да излизате по-често. Това е световен проблем, който отчаяно се нуждае от решение. В една развита страна като Германия, 25% от вредните емисии който се отделят в атмосферата произлизатц(пряко или косвено) от отоплението на домовете. Това е и причината там да съществува данък, чиито размер зависи от количеството въглероден диоксид, който нашата инсталация изхвърля. Въпрос на време е, такъв данък да се наложи и у нас. Нали не вярвате, че някой ще позволи ние тук да горим каквото си искаме, без да плащаме за този лукс.:)

Напишете коментар