Котел на пелети Torch с висока ефективност        Горелка на пелети Torch

Отоплителната система Torch е предназначена за отопление на жилищни и обществени сгради, като осигурява необходимата топлинна енергия посредством изгаряне на пелети. Системата е пригодена да изгаря дървесни пелети с диаметър 6мм, може да работи и с други видове пелети предлагани на пазара, като пелети от слънчогледова люспа, но големият остатък след изгаряне на такива пелети налага по-често почистване.

Системата се характеризира с компактни размери, висока ефективност достигаща 92.4%, висока надеждност и нисък разход на електроенергия (145W – при запалване и по-малко от 43W при работа). Това позволява системата да работи независимо от електрическата мрежа, посредством резервно захранване (UPS).

Графика от Интернет контролния панел на Отоплителна система Torch

Отоплителната система Torch се състой от пелетен котел Torch, пелетна горелка Torch Burner, подаващо устройство за пелети (Шнек) Torch Auger, микропроцесорно управление Torch Control Unit и бункер за съхранение на пелети.

 

Пелетен котел Torch е специално разработен за работа с пелетна горелка. Конструкцията му е такава, че топлите газове в горивната камера на котела преминават, три пъти през пакет от напречни водни ризи(три-ходов), преди да напусната котела, което осигурява висока ефективност. Горивната камера на котела е „обградена” всестранно с водни ризи, което значително намалява топлинните загуби и повърхностната температура на котела, която е под 35⁰C. Котела е конструиран по начин осигуряващ голяма контактна площ с горещите газове ,което в комбинация с сравнително малкият обем вода в котела (35/48 l).

Водните ризи на котела са разположени вертикално с цел максимално да се улесни почистването на системата, което е ние препоръчваме  да се извършва веднъж седмично. Котела Torch  се характеризира с компактни размери ширина 40см, дълбочина 55см., височина 96см.  а също така и с относително ниско тегло от 135кг. Котела Torch е изработен изцяло от стомана с дебелина 4мм., заварките са изпълнени с високо качествени материали.

Пелетен котел Torch има гаранция 3 години и се предлага в две разновидности - 20 и 30 kW мощност.

     

Пелетната горелка Torch Burner е проектирана за работа съвместно с пелентият котел Torch. Конструкцията на горелката осигурява висока ефективност и максимална безопастност. Горивната камера на горелката е дву-контурна и е подложена на всестранно охлаждане с въздух, при точно спазване на баланса въздух за охлаждане към въздух за горене. Въздухът в горивната камера се нагнетява посредством специален центробежен вентилатор със заоблени на пред лопатки, имащ възможност да осигури голям дебит въздух при високо налягане.

Точното дозиране на въздуха, при всяка мощност, се извършва чрез изменение на оборотите на вентилатора, което става автоматизирано от управлението Torch Control Unit. След като пелетите попаднат в горелката те биват избутвани към горивната камера посредством малък шнек, който осигурява едновременно защита от "обратен пламък" .

Микропроцесорното  управление „Torch Control Unit” дава възможност горелката да изменя плавно (автоматично/без външна намеса) своята мощност в границите от 3kW до 20(30)kW на степени от 0.5kW. По този начин горелката има възможност във всеки един момент от време да гори на точно необходимата в момента мощност без да се получава „преразход на топлина”. Така цялостната система „Torch” позволява да се компенсират единствено топлинните загуби на сградата, като мигновено реагира на спиране или пускане на дори един единствен радиатори, като  увеличава или съответно намалява своята мощност. Всичко това води до икономия на гориво (пелети) в порядък от 20 в някой случай до 40 %.

Управление „Torch Control Unit” извършва прецизно дозирането на горивото (пелетите) и въздуха на базата на предварително въведени от потребителя „Капацитет на шнека” и една рядко срещана подробност „Калоричността на пелетите”. На базата на тези две „константи” валидни за всеки един вид пелети се извършва оптимално дозиране с цел получаване на максимална ефективност (КПД) постигаща 92,4%.

Управлението позволява въздушно почистване на горивната камера през предварително зададен интервал от 2 до 10 минути. Тази функция позволява горелката да гори продължително време, без да се налага спиране и почистване, като в същото време пречи на образуването на така наречената „бучка” или „слепване на изгорелите частици”.

Комуникацията между системата и потребителя се извършва посредством графичен дисплей, на който се извеждат редица данни за моментното състояние на системата, като „температура на входящата вода”, „температура на изходящата вода”,”температура на горелката” (защита от прегряване), ”осветеност на горивната камера”, ”количеството изгорени пелети”.

Управлението Torch Control Unit разкрива редица възможности за контрол на отоплителната система Torch през мобилен телефон, интернет или преносим компютър. Всички системи Torch II имат вградени интернето модули с възможност за свързване чрез WiFi.

 

Подаващото устройство за пелети (Шнек) „Torch Auger” е друга основна част на отоплителната система. Чрез него се извършва първичното дозиране на пелетите и същите се подават към горелката. От там пелетите биват прибутвани от вече споменатия вътрешен шнек, към горивната камера.Torch Auger се характеризира с компактните си размери и изключително малкият разход на електроенергия (по-малко от 16W). Предлага се със стандартна дължина 130см

Бункера за съхранение на пелети „Torch” е друга съставна част на системата „Torch” произвеждащ се със стандартни размери и обем от 140л (приблизително 120кг. пелети).

Отопление на пелети с отоплителна система TORCH -  статия

 

Напишете коментар