При продължително горене, на която и да е пелетна горелка в горивната камера (или върху горивната скара) се натрупва остатък от пелети. С увеличаване на този остатък, работата на горелката се изменя (влошава се) и може да спре да работи (гасне) поради не възможност да продължи горенето, в следствие на натрупания остатък и нарушено подаването на въздух към горивната камера. Редно е този остатък да не превишава 2%, но за съжаление качеството на много от предлаганите пелети в България не отговаря на това изискване. Именно за това е изключително важно горелката да може сама да почиства този остатък.

 

Способността на горелката да се самопочисти, зависи до голяма степен от вида на горивната ѝ камера. Съществуват два вида горелки, според вида на горивната им камера:

 • Първият е така нареченият тип „купичка”. При тях процесът на самопочистване е силно затруднен (много трудно може натрупана пепел да бъде премахната). Именно за това този тип горивни камери би трябвало да се използват само за горелки с много малка мощност ( при които остатъкът след изгаряне е малък) или за пелетни камини.
 • Вторият вид горивна камера е „хоризонтална” или „права”, каквато е и на горелка „Torch”. При този вид горивна камера натрупалият се остатък лесно може да бъде отстранен от горивната камера, посредством механизъм или по газо-динамирен път. Важното при този тип горивна камера е постигането на много добър баланс между количеството пелети и количеството въздух, което се нагнетява (ако въздуха е много е възможно пелетите да бъдат издухани от горивната камера, преди да са изгорели). Горелка „Torch” има микропроцесорно управление, което позволява дозиране на пелетите и въздуха с висока точност. Дозирането се извършва на базата на две величини който потребителя първоначално въвежда от менюто за настройка, а именно:
  • Капацитет на шнека - какво количество пелети повдига шнека за период от 360 секунди. Измерването на тази величина става посредством функцията „Измерване на капацитета” от менюто настройки. Много малко горелки предлагани на пазара имат подобна функция (на базата на какво става дозирането на пелетите при горелките без тази функция е загадка за нас). Повече за капацитета на шнека може да намерите в нашият блог и по точно статията Пелетна горелка TORCH, Настройка на капацитета на шнека?.
  • Калоричността на пелетите - какво е енергийното съдържание в 1кг пелети. Важна величина, която може да бъде променяна от потребителя. Опита показва, че на пазара се предлагат пелети, чиято калоричност се изменя в много широки граници - от 3800-4800 kcal/kg. Важно е с оглед на прецизното дозиране (което е в основата на постигане на висока ефикасност) да бъде въведена калоричността на пелетите.

  Процеса на самопочистване на горелката може да бъде два вида - механично или газо-динамично.

 • Механичното почистване – посредством механизъм през определен интервал от време горивната камера (скара) се почиства, като натрупалият се остатък се избутва. Възможен е и вариант, при който горивната камера се обръща („изтръсква”). Рядко се срещат горелки с подобна система, поради факта че подобен начин на почистване изисква сложно механика, която трудно може да бъде конструирана да работи надеждно с оглед на високата температура, която се достига при горене. Друг недостатък на този вид почистване, е че при всеки цикъл на почистване, процеса на горене се нарушава и се налага запалване отново. Поради тази причина този начин, най-често се прилага при горелки работещи на принципа “ON-OFF”.
 • Газо-динамично – посредством продухване с въздух. Има два вида газо-динамично почистване:
 • Чрез компресор – посредством компресор, през определен интервал от време се подава въздух под налягане с цел „издухване” на натрупалия се остатък при горене. Недостатъците на този вид почистване са два. Първият е, че се налага окомплектоването на горелката с компресор и допълнителна автоматика, което значително оскъпява горелката. Вторият недостатък, е че тук също се прекъсва процеса на горене при всяко почистване, именно за това той е най-приложим при горелки работещи на принципа “ON-OFF”.
 • Посредством подаване на по-голямо количество въздух („продухване”) от вентилатора на горелката, през определен интервал от време (през 2-10 мин за период от 5-20 секунди). От същият тип е и почистването на горелка „Torch”. Това само по себе си изисква вентилатора на горелката да има специални характеристики - голям дебит и възможност за създаване на високо налягане. Горелката „Torch” е оборудвана със специален вентилатор („тип охлюв”), който без проблеми да извърши почистването на горивната камера. Друга важна подробност при този вид почистване, е че почистването трябва да се извърши без да се прекъсва горивният процес (без да изгасва горелката). Това само по себе си изисква много точно регулиране на оборотите на вентилатора или с други думи отново стигаме до необходимостта от прецизно управление. Истината е, че малко от предлаганите горелки имат вентилатор с необходимите характеристики, именно за това не могат да извършат ефективен процес на почистване и се задръстват (на всеки 4-8-12 часа). Още по-малко са предлаганите горелки оборудвани с управление, което да има необходимата прецизност.

 В допълнение на всичко това, горелка „Torch” има нещо, което ние смятаме за задължително за всяка горелка, а именно малък вътрешен шнек, който има няколко много важни функции:

 • Защитна - разделяйки физически горивната камера от останалата част на горелката, малкият шнек елиминира възможността от връщане на пламъка назад към пелетопровода. По този начин горелката е защитена дори в случай, че има прекъсване на захранването, в момента в който горелката е достигнала максимална мощност.
 • Дозиране - малкият шнек активно участва в дозирането на пелетите, като изравнява количеството на отделните дози, с което спомага за постигане на равномерност на горивния процес.
 • Третата, но не маловажна функция на този шнек е, че той спомага за отстраняването (избутването) на евентуално образувала се силикатна бучка (бучка от изгорели остатъци от пелети, образува се при изгаряне на пелети с силикатни примеси, смола или висока влажност). При евентуално образувала се такава бучка, в следствие от това, че шнека продължава на подава пелети, тази силикатна бучка малко по-малко се избутва напред (без това да нарушава процеса на горене) докато изпадне от горивната камера.

Горелка “Torch” успешно изгаря както пелети от висок клас, така и пелети с второ (съмнително качество), като и в двата случая спирането и основното почиствано на горелката препоръчваме да се извършва един път на всеки седем дни работа. При горене на пелети от висок клас това може да става и на две седмици, но е редно да се знае че ефикасността на горелката и на котела намаляват, когато не се почистват продължително време.

Надявам се тази статия да ви е била полезна.

инж.Филип Христов


коментара

Бисер Борисов на 21. Декември 2018 в 10:36
Здравейте ,имам огромен проблем с горелка на пелети,която не може да отдуха пепелта от пелетите от пред и съм я настроил да се гаси на 40 мин да се самопочиства .но губи тем така.какво може да ме посъветвате.горелката е голден фаер vip 858.хората които я монтираха са толкова неграмотни че не можаха да я настроят 5 пъти,и ги изгоних.но това не ме стопля,ако може да ми помогнете ще съм благодарен и ще си заплатя настроики ако можете да ги направите.
весели празници

Напишете коментар