Топлоизолация – Защо не можем без нея?


 Цената на енергията за отопление и охлаждане, влиянието върху околната среда и осигуряването на уют в обитаемите помещения са трите важни причини, обуславящи необходимостта от оптимална топлоизолация на сградите.

 


Сградната обвивка непрекъснато е изложена на атмосферни въздействия - температура на въздуха, въздействие на слънчевите лъчи, вятър, дъжд, сняг. За да намалим количеството на използваната енергия за отопление, стремейки се да задържим по-дълго време топлината в жилищата си и спазвайки установените законови норми, то неминуемо се нуждаем от топлоизолация.


Изолацията на сградите осигурява енергийна икономичност, в следствие на което емисията на газове, сажди и прах намалява и околната среда се предпазва от замърсяване. Задоволителната изолация спомага за подобряване качеството на жизнения стандарт и структурата на сградата. Здравословният и спокоен начин на живот е възможен само в помещения с подходяща влажност и температура. Кондензацията, влагата и образуването на мухъл могат да бъдат избегнати с избор на правилна изолация.


По-голяма част от съществуващия сграден фонд е без ефективна или почти никаква топлоизолация. Това само по себе си води до огромни разходи за отопление, което е неефективно и нежелано от хората. Цялостната топлоизолация помага за промяна на микроклимата в сградата и съответно във всяко едно жилище.


Топлоизолацията представлява задължителен елемент при изграждането или реновирането на всяка сграда и за нея трябва да се мисли още при проектирането. За да се нарече един материал топлоизолационен, той трябва да има нисък коефициент на топлопроводимост (затова говорихме в една от предишните ни статии).


Добрата топлоизолация трябва да има следните характеристики:


1.  Осигурява приятна температура във вътрешността на обекта, както през зимата така и през лятото.
2.  Дълготрайност – да издържи дълъг период от време (да има много бавно стареене), да предпазва сградата и да удължава нейния експлоатационен срок.
4.  Осигурява енергийна ефективност на обекта – намалява консумацията на енергия за отопление и охлаждане, като по този начин пести средства и опазва околната среда.
5.  Влияе върху създаването на здравословен микроклимат за приятен престой в помещенията, като предотвратява образуването на влага, конденз и плесен.
6.  Звукоизолатор - освен всички останали характеристики, да предпазва и от шума между помещенията и от външния шум.
7.  Противопожарна защита – да предпазва от пожар, но ако все пак той възникне да предотврати разпространението му.
8.  Влагоустойчивост, устойчивост на химикали и насекоми.
9.  Директно влияе върху стойността на недвижимия имот, в който е монтирана, като я увеличава.

Видове топлоизолации - според от произхода на материала


 

Напишете коментар