Възможности

Възможности на отоплителна система Torch

 

Отоплителна система на пелети Torch е подходяща за отопление на големи обекти, за които е необходим голям диапазон на изменение на мощността.Пример за такива обекти са хотели, където за относително кратък период от време, е възможно да е нобходима много малка отоплителна мощност, а в следва следващ момент да се налага пълно натоваряне на системата.При отопление на подобен вид обекти, с цел постигане на голяма ефективност, е редно инсталацията да се изгради с няколко системи две или три, който да бъдат обединени паралелно. Използвайки отоплителна система Torch, може лесно да бъде постигнато регулиране на две, три или повече пелетни отоплителни системи, свързани паралелно или последователно, без да се налага да използваме допълнителна автоматика.

    Пелетни котли Torch II 30kW работещи в паралел

 Често срещан проблем при съвременните отоплителни инсталации е необходимостта от 6-8 kW отоплителна мощност, което е прекалено малка мощност за повечето предлагани на пазара продукти. Пример за това явление е всеки един апартамент или пък къща с енегроспестяваща изолация и квадратура до 200кв.м, каквито всъщност са най-масовите жилища. Отоплителна система Torch се справя лесно с това предизвикателство, защото минималната мощност на системата е 3kW, а изменението на мощността става на стъпки от само 0,5kW. Благодарение на микропроцесорното управление с алгоритъм на работа Power-o-Temp, отоплителна система Torch с лекота осигурява както много малка мощност, така и голяма при необходимост, без да се генерира енергия в излишък или недостиг и без да се налага поставяне на буферен съд. Потребителя може лесно да ограничи максималната мощност на системата и по този начин да отоплява ефективно, без повишаване на разхода, жилището си, въпреки че е необходима малка отоплителна мощност.

Пелетна отоплителна система Torch II с ограничена мощност