Контрол през интернет

Модул TORCH – Net Unit позволяващ контрол на системата Torch през интернет

 

  • Контрол на системата Torch от домашен или мобилен компютър с интернет
  • Контрол на системата Torch от мобилен телефон с интернет
  • Контрол на системата Torch от домашният телевизор с интернет връзка.
  • Възможност за пускане/спиране, ограничаване на мощността на системата, следене на параметрите на системата (разход на пелети, моментна мощност, статистика и др.) и настройка на системата.
  • Графично визуализиране в реално време на работата на системата.
  • Възможност за диагностика на системата при евентуални нежелани отклонения в работата.
  • Редовно подновяване на софтуера на системата с последните разработки на фирмата, с цел повишаване на нейната ефективност.
  • Добавяне на други функции по желание на клиента.

 

Работна диаграма от работата на отоплителна система Torch II