Монтаж на системата

Препоръчителни схеми за монтаж на система на пелети Torch II

 

 Монтажа на системата може да бъде извършен от квалифициран монтажник, при спазване на предоставена от нас схема на свързване.За всеки конкретен случай, който се различава от стандартните посочени на схемите, е препоръчително да се консутирате с нас. В отделни случай монтажните работи може да бъдат извършени и от Термосиликат ООД.

 При желание, клиента може сам да извърши дейностите по монтажа на системата, но след предварителна консултация с лице на фирма Термосиликат ООД и при изрично спазване на дадените инструкции.

 Гаранцията на отоплителна система Torch II не зависи от това кой е извършил монтажа, стига монтажа да е извършен по-посоченият начин.

 Пускането на системата (въвеждането в ексллоатация), обучението на работа със системата и издаването на гаранция са задължение на фирма Термосиликат ООД, без значение по какъв начин е извършен монтажа.

 

Примерни схема за монтаж на отоплителна система Torch:

Схема на свързване на пелетен котел Torch II - тип 1Схема на свързване на пелетен котел Torch II - тип 2

 

Схема на свързване на пелетен котел Torch II - тип 3Схема на свързване на пелетен котел Torch II - тип 4

Преди да започнете монтажа задължително се запознайте с инстукцията за монтаж !!!

 

Ръководство за монтаж на пелетен котел Torch II