1. Принцип на работа

   Принципа на работа на един три-пътен вентил за котел е да раздели котела от инсталацията, като по този начин да се подгрява само котела до достигане на температура на входящата в котела вода, между 45-55 градуса. След достигане на необходимата температура, постепенно да започне плавно да отваря и да подава топла вода към инсталацията, до момента в който цялата водата в инсталацията е загрята и вентила остава напълно отворен.

 

   По този начин се осигурява гарантирана минимална температура на входа на котел, при която се елиминира възможността за поява на конденз по стените на котела. Всеки производител на котли  трябва да посочи каква е минималната температура на входа на котела, при която няма да се образува конденз по водните ризи. За отоплителни системи Torch минималната температура на входящата вода е 45C⁰.

2. Основни функции

   Три-пътният вентил, има основната функция да предпазва котела от поява на конденз по вътрешната му повърхност. Наличието на конденз(вода), въздух и наличната, както в пелетите така и в дървесината и въглищата сяра се получава:

SO2+NO2 + H2O → H2SO4 + NO ≈ 70%

Серен-диоксид +Азотен-диоксид + Вода = Сярна киселина + Азотен-окис

   Сярната киселина кипи при 337C⁰, температура която може да бъде постигната в котела.Това означава че тухлените комини също са изложени на опасност.

   Макар и не в големи количества и разредена сярната киселина разяжда както стоманата така и чугуна, което без съмнение води до намаляване значително живота на вашият котел .Противно на общото разбиране тук по застрашени са чугунените котли, а не стоманените.

   Редно е да знаете че алтернативните горива като пелети от слама, не се срещат често, имат много голямо съдържание на сяра. Именно за това препоръчвам тези видове горива да се избягват.

   Друг проблем който конденза създава е че води и до поява на ръжда по водните ризи на стоманените котли, което ускорява процеса на разпадане още повече. Срещу ръжда като по устойчиви са се доказали чугунените котли, пред стоманените, от тук идва и вярването че чугунените котли са вечни.

   Наличието на конденз по водните ризи на котела, води до поява на налепи и наслоявания на сажди по водните ризи, влошаващи топлообмена и затрудняващи почистването. Това е общовалидно за всички видове котли, без значение дали са стоманени или чугунени.

   Друга основна функция на три-пътният вентил е да сведе до минимум термалният стрес който получава котела при студено палене. Термален стрес се получава когато температурата разлика между топлите газове(пламъка) и водата е много голяма. Подобен е ефекта когато се опитаме рязко да напълним топъл котел със студена вода, нещо което никога не трябва да се прави.

   Термалният шок е опасен, защото може да причини спукване на водната риза на котела.Най-застрашени са чугунените котли, за разлика от стоманените.Устойчивостта на термалните стресове, се повишава ако котли  са произведени „гъвкава” стомана с поне „ударна жилавост”, такава стомана се използва за производство на  пелетните котли Torch.

   Най-застрашени от термален шок са котли, работещи с пелетни горелки, като причините за това са следните:

 • Пелетната горелка концентрира енергията си в една „точка”, за разлика от котлите работещи с дърва и въглища, където пламъка е „равномерно” разпределен в цялата горивна камера на котела. Концентрирането на топлината в една точка, съвсем логично, води до точково загряване на малка зона, обградена от студената част.Това води до нарастване на термалният стрес.
 • Опасността от термален шок нараства, ако горелката се стартира при студен котел директно на голяма мощност, както се прави при повечето предлагани горелки. При системите Torch, стартирането винаги е от минималната мощност 3kW и плавно се повишава мощността до необходимата. Това позволява котела плавно да се загрее,  без да се получават термален стрес.
 • Колкото по-често спира горелката (ON/OFF) и се стартира на голяма мощност, толкова по-често котела е подложен на термален стрес. Някой производители и вносители на горелки наричат „модулация”, момента на преминаване от максимална мощност, в режим „изключено”, „изчакване” или „прекъсване”, и след сигнал от стаен термостат или изстиване на водата се преминава към максимална мощност.      

 

 • Терминът  „Модулация” означава плавно изменение на мощността на горелката.За плавно може да се приеме изменение на мощността на стъпки, всяка от който не по-голяма от 10% от максималната мощност на горелката.Също така горелката трябва да може да използва пълният си капацитет от минималната до максималната мощности. Системите Torch винаги се стартират на минимална мощност 3kW и плавно увеличават/намаляват мощността до максималната 20(30)kW на стъпки от 0,5kW.

   Причиняването на термален стрес, рядко води до спукване на водните ризи на котел, но всеки термален шок на стоманата и чугуна причинява ефекта на „умора на метала”, което намалява негова гъвкавост и с течение на времето води до „крехко разрушение”. Тук няма особено значение дебелината на материала, дори котелът ви да е изработен от 8mm стомана, с висока якост, е редно да знаете че колкото по-корава е една конструкция, толкова по-бързо може да достигне до „крехко разрушение”. За да бъде устойчива една конструкция, тя трябва да бъде гъвкава, а не корава.

   Ако искате вашият котел, без значение дали e на твърдо гориво или пелетен, да ви служи 10-15 години, вместо 3-6 години, е редно да се съобразите с горе написаното.

 

  3. Видове три-пътни вентили и начини за регулиране

 

   Най-често използваните три-пътни вентили са термостатичните три-пътни вентили. При тях има два основни вида:

 1. Вентили с вграден термостатичен елемент – такъв е термостатичният вентил ESBE, който е посочен в примерната схема за монтаж на системи Torch.

o   Предимството при този вид вентили е че не се нуждаят от „задвижка” за да функционират.

o   Основен недостатък е липсата на  възможност за промяна на температурата на сработване.

o   Друг недостатък е по-малката точност на температурата на сработване

o   Не се нуждае от ел. захранване(електро-независими).

 1. Вентили с добавена термостатичен елемент – това също са термостатични вентили, но тук задвижващият елемент се поставя отделно- такъв е термостатичният вентил HERZ, който е посочен в примерната схема за монтаж на системи Torch. Има два вида задвижващи елементи който можем да поставим на такъв вентил:

o   Термостатична глава с изнесен сензор – такъв е примера показан на схемата с вентил HERZ.

 •  Основно предимство е че можем да избираме температурата на сработване.
 •  Не се нуждае от ел. захранване(електро-независими).
 •  Това по мое лично мнение е най-добрият вариант.

o   Термо-мотор (Термо-електричеста глава)

 • Изисква поставяне на допълнителен терморегулатор
 • Нуждае се от ел. захранване(електро-зависими), предлагат се във вариант за захранване с 220V, 24V и 12V,  консумацията е от порядъка на 4-5W.
 1. Друг вид три-пътни вентили са три-пътни вентили със ротационна задвижка.Това са вентили задвижвани от електрически мотор-редуктори.
 • Използват се рядко, за регулиране на прости схеми като тази за три-пътен вентил на котел, защото цената им е доста висока, а животът им не е особено голям.
 • Прилагат се при сложни схеми за разпределение, където не изисква работа на определена степен, процентно разпределение и регулиране на различни клонове на инсталацията и др.
 • За да работят се налага да има управление което да управлява мотор-редуктора.
 • Нуждаят се от ел. захранване(електро-зависими).

 

Монтаж на пелетен котел Torch IIМонтаж на пелетен котел Torch II - схема 2

Един полезен съвет: Винаги използвайте качествена автоматика от реномирани производители, това може да ви спести много главоболия.

Надявам се настоящата статия да ви е била полезна.

 

Напишете коментар